Psychoanalyse & film: seizoen 2023-2024

Rond het thema ‘alleen (zijn)’ draaien er dit jaar weer zes mooie films in Utrecht, Amsterdam en Sittard met een inleiding door een deskundige op psychoanalytisch gebied en een nagesprek.

 

Bij het onderwerp van dit filmseizoen denk ik aan het mooie artikel van Winnicott: ‘The capacity to be alone’ uit 1958. Hij beschrijft de paradoxale situatie alleen te kunnen zijn in aanwezigheid van de ander. Of je het vermogen hebt om alleen te kunnen zijn terwijl iemand anders aanwezig is hangt volgens Winnicott af of je een goed beeld van de ander hebt kunnen internaliseren. Een goed object in de psychische realiteit (je binnenwereld) ontstaat doordat er een ‘good-enough mother’ (of andere belangrijk persoon) was waardoor je het vertrouwen hebt gekregen in een omgeving die je gunstig gezind is. Het vertrouwen bouwt zich op doordat er herhaaldelijk bevrediging van behoeften als liefde, warmte en veiligheid is. De omgeving die je ego ondersteunt wordt door introjectie in je persoonlijkheid opgenomen en dat vormt het vermogen alleen te kunnen. Alleen zijn met een ander in je nabijheid gaat over separatie en voldoende afgrenzing. Met een goed innerlijk object ligt een basaal gevoel van vertrouwen in jezelf klaar om geprojecteerd te worden in nieuwe situaties. In een psychoanalyse kun je het vermogen alleen te kunnen zijn, zien groeien als stiltes toenemen waarbij de analysant zijn/haar gevoelens beter in zichzelf kan verdragen en hij/zij rustig alleen kan zijn in aanwezigheid van de analyticus.

 

Klik op de link voor alle films en informatie: flyer psychoanalyse & film 2023 / 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *