Links

  • Jaarlijks organiseert de Summer University in Amsterdam een week vol lezingen over een rijk scala aan psychoanalytische onderwerpen die toegankelijk zijn voor studenten en overige geïnteresseerden. Kijk op www.psychoanalysesummer.nl voor meer informatie.

 

  • De website www.psychoanalytischwoordenboek.nl is een aanrader als je meer wil weten over psychoanalyse. De redactie schrijft: ‘de definities van alle wezenlijke psychoanalytische begrippen, alsmede belangrijke psychoanalytici en hun gedachtegoed, vormen de ruggengraat van deze site.’ Daarnaast zijn er boeiende artikelen te lezen onder andere van mensen die terugblikken op hun analyse, recensies van boeken, film besprekingen en filmpjes over psychoanalytische onderwerpen.

 

  • Op 1 oktober 2018 is Mariël Holtermans gestart met het plan om het hele werk van Sigmund Freud in chronologische volgorde te gaan lezen: 6000 pagina’s, 15 pagina’s per dag, 5 dagen per week gedurende 2 jaar. Dagelijks schrijft ze op haar blog www.readingfreud.nl een leesverslag en haar associaties.

 

  • De stichting Breukvlakken – Freud voor de 21e eeuw – stelt zich ten doel het freudiaanse gedachtegoed levend te houden en elkaar te inspireren in de zoektocht naar het onbewuste. Ze doen dat door manifestaties, symposia, tentoonstellingen, optredens & lezingen te organiseren voor een breed publiek. En door aandacht voor ontwikkelingen op het snijvlak van psychoanalyse, psychotherapie, kunst en cultuur te genereren. Op de site www.breukvlakken.nl kun je alle informatie vinden.